با هدف دسترسی به عالی ترین سطح برگزاری مراسمات، موسسه پاژ با همکاری کار گروهی تخصصی در این زمینه قادر به ارائه خدمات جهت برگزاری نمایشگاههای داخلی و عمومی – همایشهای تخصصی – سمینارهای علمی و آموزشی – جشنواره های فرهنگی و هنری و جشن های فارغ التحصیلی می باشد.

خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح ذیل می باشد