• امکان تعریف عضو و کد کاربری
 • پاسخگویی هوشمند به پرسشهای متداول
 • پشتیبانی و راهنمایی
 • دریافت اطلاعات از بانک اطلاعات شما و ارائه به مخاطب
 • امکان ارسال و دریافت  هر بخش از اطلاعات به صورت نمابر
 • طرح شکایت و پیگیری(طرح تکریم)
 • دریافت پیشنهادات و انتقادات
 • رای گیری و نظرسنجی
 • صندوق پستی نامحدود
 • استعلام وضعیت ، قیمت و …
 • ارائه اطلاعات آدرسها و شماره تلفن بخشها
 • رزرو اسیون
 • ثبت سفارش
 • ارائه گزارشات جهت مدیران
 • با قابلیت افزایش امکانات توسط کاربر
 • و دهها قابلیت دیگر با حداقل هزینه ها.

پروژه های مربوط به تلفن گویا با توجه به حجم کار متفاوت به صورت جداگانه بررسی و محاسبه می شوند

جهت کسب اطلاعات بیشتر :مشهد الرضا ص پ 91777384— 05118405943 — 5خط